ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
บรรยายสรุปผลในการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหาร ประจำเดือนธันวาคม 2560

วันที่ 28 ธ.ค. 2560 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร


........