ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดมุกดาหารเชิญชวนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

วันที่ 9 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 31 คน)
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร