ข่าวประชาสัมพันธ์
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เปิดรับการประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูน Mascot และเพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 มี.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

         นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เปิดเผยว่า เป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 เปิดรับการส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูน Mascot และเพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู หรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้นงาน ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2561 การส่งตราสัญลักษณ์เข้าประกวด จะต้องส่งใน 2 รูปแบบ นำเสนอ Presentation Paper กระดาษโฟโต้ ขนาด A4 1 หน้าต่อ 1 ผลงาน อธิบายความหมายของรูปทรง สี แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ แนวคิดการออกแบบ องค์ประกอบต่างๆ  และการส่งผลงาน ให้พิมพ์สี ขนาด A4 พร้อมบันทึกไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม ไฟล์ผลงานในรูปแบบนามสกุล PSD. AI. JPG. ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ Code สีโหมด CMYK บันทึกใส่แผ่น CD 1 แผ่น พร้อมระบุ ชื่อนามสกุล สถานที่เรียน หรือที่ทำงาน และเบอร์โทรติดต่อให้ชัดเจน

          รางวัลในการประกวดตราสัญลักษณ์ รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับเกียรติบัตร

          จังหวัดมุกดาหารจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูน Mascot และเพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2561  สามารถสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ คุณศราวุธ โรจนาวรรณ เบอร์ 081-725-6368 คุณนฐพร วิชัยเลิศ เบอร์ 084-825-9741 คุณสุมาลี กุงโธสง เบอร์ 093-362-6010 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/2hJeQp