ข่าวประชาสัมพันธ์
สนง.จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์รับลดวันดำเนินการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 13 มี.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

          นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ตามประกาศจังหวัดมุกดาหาร ที่ 478/2561 เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS จังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเปิดดำเนินการจัดทำ ปรับปรุงทะเบียนประวัติการตรวจลงตารวีซ่า และอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

          จังหวัดมุกดาหารจึงขอประชาสัมพันธ์ การปรับลดวันดำเนินการชองศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS จังหวัดมุกดาหาร เหลือสัปดาห์ละหนึ่งวัน คือวันทุกพุธของเดือน มีนาคม 2561 และเปิดดำเนินการในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดดำเนินการศูนย์ฯ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานฯ เบอร์ 04261-3616