ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์ข่าวตลาด ราคาสินค้าเกษตร และราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ

วันที่ 16 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 83 คน)
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

          นางสาวศรุดา นรสิงห์ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำบริการข่าวตลาด ราคาสินค้าเกษตร และราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้ทราบ และใช้ประกอบการตัดสินใจในการผลิต และซื้อ ขายสินค้า 

          สำหรับความเคลื่อนไหว ทางด้านราคาในสัปดาห์นี้เมื่อเปรียบเทียบจากราคาสัปดาห์ก่อน ดังนี้ มันสำปะหลังปรับราคาเพิ่มขึ้น จากกิโลกรัมละ 2.70 บท ปรับเป็น 2.75 บาท เนื่องจากมีไข่ไก่ ปรับราคาลดลง จากราคา 10 ฟอง 30 บาท ปรับลดลง 10 ฟอง 27 บาท เนื่องจากเข้าช่วงปิดเทอม (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561)