ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดมุกดาหาร งานแสดงและจำหน่ายสินค้า In Store Promotion เกษตรอินทรีย์ 36 ปี มุกดาหาร และตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2561

วันที่ 21 มี.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

        ดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า In Store Promotion เกษตรอินทรีย์ 36 ปี มุกดาหาร และตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด  ณ บริเวณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.   ภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์มากถึง 50 รายการ รวมทั้งการแสดงศิลปะโปงลางพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการขายอีกด้วย ซึ่งในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. จะมีพิธีเปิดตลาด และจะมีการแสดงจาก นางสาวสุดารัตน์ บุตรพรหม ตุ๊กกี้ ชิงร้อย ร่วมแสดงในงาน เป็นการต่อยอดภาคการผลิตซึ่งเป็นกระบวนการต้นน้ำ เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่าย ให้ผู้ผลิตเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค และแลกเปลี่ยนความรู้ในกสนผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

          จังหวัดมุกดาหาร ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า In Store Promotion เกษตรอินทรีย์ 36 ปี มุกดาหาร และตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด เพื่อสนับสนุนและพัฒนาสินค้าด้านเกษตรอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพ แล้วพบกันวันที่ 22-26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-21.00 น. ณ บริเวณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร