ข่าวประชาสัมพันธ์
สนง.พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ชี้แจงและเผยแพร่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 27 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

         นางสาวศรุดา นรสิงห์ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้หาตลาดให้เกษตรกร ผลไม้ภาคตะวันออกที่ออกสู่ตลาดในช่วงเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมการล่วงหน้า โดยการจัดเจรจาเชื่อมโยงการซื้อขายผลไม้ระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กับห้างสรรพสิรค้าและซูเปอร์มาร์ ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกผลไม้ และโรงงานแปรรูปผลไม้ โดยมีเป้าหมาย 50,000 ตัน มูลค่าประมาน 2,500 ล้านบาท

         สำหรับการจัดหาตลาดรับรองให้เกษตรกร กระทรวงฯ ได้กำหนดให้มีการลงนามสัญญาข้อตกลงซื้อขายผลไม้ล่วงหน้าระหว่างสหกรณ์ส่งเสริมภาคธุรกิจการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด (ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต) โดยมีสินค้าที่ ท็อปส์ จะรับซื้อจากเกษตรกรพึงพอใจ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรผลิตผลไม่ที่มีคุณภาพดีให้แก่ผู้บิโภคไดรับประทาน

          นอกจากการจัดหาตลาดรับรองให้เกษตรล่วงหน้าดังกล่าวแล้ว กระทรงฯ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้ดำเนินการ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคผลไม้ การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การบริโภคผลไม้ไทย การจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าผลไม้ รวมทั้งส่งเสริมการขายผลไม้ในรูปแบบออนไลน์ด้วย ทั้งนี้ขอฝากที่น้องประชาชนอุดหนุนผลไม้ไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เกษตรกร ผลิตผลไม้คุณภาพดีๆ ให้คนไทยและส่งออกไปต่างประเทศยิ่งขึ้น