ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดตัว "OAP APP" เพื่อการเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีสำหรับประชาชน และเชื่อมโยงการติดต่อกับ ปส. ไว้ในที่เดียว ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

วันที่ 27 มี.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

           ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ของหน่วยงานของรัฐต่อประชาชนมีหลายช่องทาง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านนิวเคลียร์และรังสี แก่ผู้ประกอบการ ผู้ขอรับใบอนุญาต นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ที่ชื่อว่า "OAP APP" เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ

          ดร. อัจฉรา กล่าวต่อไปว่า ภายในแอปพลิเคชั่น OAP จะประกอบด้วยบทเรียน เกี่ยวกับ ปส. และ ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี พร้อมแบบสอบถามท้ายบท จำนวน ๑๓ เรื่อง อาทิ รู้จักกับ ปส. พลังงานนิวเคลียร์และรังสี การขอใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี มาตรวิทยาด้านรังสี การเฝ้าระวังภัยทางรังสี และ กฎหมายนิวเคลียร์ของไทย เป็นต้น ผู้ใช้งานที่สามารถทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะส่งใบประกาศนียบัตรผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียนรู้โดยอัตโนมัติ และนอกจากนี้ OAP APP ยังเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึง ข้อมูลและบริการของ ปส. จากจุดเดียว สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ของ ปส. www.oap.go.th และ Facebook atoms4peace ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของ ปส. ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

          จังหวัดมุกดาหาร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานและประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "OAP" ผ่านระบบ iOS และ Android โดยค้นหาคำว่า "OAP" ที่ช่องค้นหา และกด "ติดตั้ง" เพื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ซึ่งผู้ใช้งานในระบบ Android สามารถดาวน์โหลด และใช้งานได้สมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนระบบ iOS ยังอยู่ในช่วงระยะเวลารอให้สามารถดาวน์โหลดได้ ทั้งนี้ ปส. มีความคาดหวังว่า "OAP APP" จะเป็นแอปพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาด้านนิวเคลียร์และรังสี สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และไม่ทำให้เรื่องนิวเคลียร์และรังสี เป็นเรื่องที่ยากอีกต่อไป ดร.อัจฉรา กล่าวในตอนท้าย