ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดมุกดาหาร ร่วมรณรงค์ "สืบสานสงกรานต์สีขาว" และ "ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง"

วันที่ 28 มี.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

          เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ รัฐบาลประกาศให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 5 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย.2561 และเพื่อสืบสานประเพณีดีงามของชาวไทย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมรณรงค์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ในการฉลองสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์สีขาว” เชิญชวนคนไทยฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยอย่างปลอดภัย สนุกสุดใจ ไร้แอลกอฮอล์ โดยรณรงค์ให้ครอบครัวเข้าวัดทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย, รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อแสดงความกตัญญู, ส่งเสริมการเล่นน้ำอย่างสุภาพ ปราศจากการลวนลาม แอลกอฮอล์ และการทะเลาะวิวาท, นำเสนอการละเล่นแบบไทยในแต่ละชุมชน และเชิญชวนประชาชนให้แต่งกายไม่โป๊ ด้วยเสื้อผ้าลายดอก ผ้าขาวม้า และผ้าไหมไทย เพื่อสืบสานคุณค่าประเพณีไทย

          จังหวัดมุกดาหาร ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนให้พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ร่วมแต่งไทยไปงานสงกรานต์ เพื่อปลุกกระแสการมีส่วนร่วมสร้างค่านิยม จิตสำนึกความเป็นไทย ในพื้นที่มุกดาหาร