ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มอนุรักษ์ป่าภูสีฐาน (ภาคประชาสังคม) กำหนดจัดกิจพิธีเปิดโครงกรปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติในวันที่ 2 เมษายน 2561

วันที่ 30 มี.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

          นายศศิพงษา จันทรสาขา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าภูสีฐาน (ภาคประชาสังคม) เปิดเผยว่า กลุ่มอนุรักษ์ป่าภูสีฐาน (ภาคประชาสังคม) ได้ประสานงานจากส่วน อนุรักษ์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนึรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) แจ้งว่าจะจัดกิจพิธีเปิดโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. โดยจะมีการปล่อยสัตว์ป่าจำนวน 438 ตัว อาทิ กวางป่า จำนวน 10 ตัว เนื้อทราย จำนวน 8 ตัว แมวดาว 10 ตัว นกยูง จำนวน 10 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาวธรรมดา จำนวน 100 ตัว ไก่ป่าตุ้มหูขาว จำนวน 300 ตัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นในงานครั้งนี้ด้วย

          จังหวัดมุกดาหาร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกของกลุ่มและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ และเพื่อในการส่งเสริมสนันสนุนและประสานความร่วมมือช่วยเหลือกับภาครัฐด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยท่านสามารถร่วม บริจาคเงินได้ที่เลขบัญชี 987-8-576-19-1 ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร ชื่อบัญชี นายบุญถึง ก้อนทอง นายสุรยุทธ จันทรสาขา นายศศิพงษา จันทรสาขา และบัญชี 038-1-687449 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายศศิพงษา จันทรสาขา นายบุษถึง ก้อนทอง นายสุรยุทธ จันทรสาขา (กลุ่มอนุรักษ์ป่าภูสีฐาน) หรือร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค  เวชภัณฑ์ยา ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ได้ที่วิทยุชุมชุนมุกดหารบานบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร 042-047949