ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดมุกดาหาร ชี้แจงและเผยแพร่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 5 เม.ย. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

          กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทย และโคโลญเมสเช่ ประเทศเยอรมนี เตรียมความพร้อมจัดงาน Thaifex – World of Food Asia 2018 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร ซึ่งผู้ประกอบกานไทยโดยเฉพาะ SMEs จะได้เรียนรู้รูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ จากต่างประเทศที่มาร่วมจัดแสดงในงาน เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของตนเอง และยังมีโอกาสได้พบปะกับผู้ประกอบการจากนานาประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศในแถบอินโดจีน เช่น กัมพูชา ลาว พม่า เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพสูง

          สำหรับงานในปีนี้ได้มีการขยายพื้นที่การจัดแสดงงานที่ใหญ่กว่าเดิมกว่า 14% ทำให้มีพื้นที่จัดงานร่วมทั้งสิ้น 1 แสน ตรม. และได้ขยายวันเจรจาธุรกิจจาก 3 วันเป็น 5 วัน เพื่อให้ผู้เช้าชมงานได้มีเวลาในการสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจที่จะส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเติบโตมากยิ่งขึ้น

          กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออกและผู้สนใจร่วมชมงาน Thaifex-World of food Asia 2018 วันเจรจาธุรกิจ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 18.00 น. และวันจำหน่วยปลีกสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-20.00 น. ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กชิบิชั่น ฮอลล์ 1-8 และอาคารชาแลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ WWW.ditp.go.th  สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ 1169

          กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำเชื่อมโยงฐานข้อมูลและปักหมุดธุรกิจบริการทั่วไทยเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาธุรกิจบริการประเภทต่างๆ ได้โดยง่ายผ่านทางแอพพลิเคชั่น Thailand Tourism Directory ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวให้สามารถเลือกใช้บริการได้ตามรสนิยมและความชอบ รวมถึงเป็นการขยายช่องทางการตลาดแก่ธุรกิจบริการไทยให้เป็นที่รู้จักและรับรู้ในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยข้อมูลธุรกิจบริการที่พัฒนาขึ้นในแอพพลิเคชั่น จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวก่อนเลือกใช้บริการ และช่วยลดระยะเวลาค้นหา ธุรกิจบริการที่ต้องการใช้บริการในประเทศไทยให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ Thailand Tourism Directory จะเป็นที่รวบรวมข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว ในประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจบริการของไทย และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร ที่พัก สปา ฯลฯที่มีมาตรฐานครบถ้วนมากที่สุด ถูกต้องที่สุด และเป็นปัจจุบันที่สุด สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอินได้ดีที่สุดซึ่งนับเป็นมิติใหม่ด้านข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศที่จะช่วยตอบโจทย์ท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้ตรงจุดมากที่สุด และสามารถความประทับใจให้นักท่องเที่ยวจดจำประเทศไทยแบบไม่รู้ลืม