ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7

วันที่ 8 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 39 คน)
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

นางอรสา  วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่าเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมเหล่าการชาดจังหวัดภาค 7 ครั้งที่ 2/2561 ประกอด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาเจริญ และอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7

   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่าในห้วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีคณะกรรมการ ผู้ติดตามส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นจำนวนมาก ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ผู้ประกอบการ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี อำนวยความสะดวก แนะนำ เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับจังหวัดมุกดาหาร