ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน

วันที่ 21 พ.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.รับสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์การรับสมัครทั้ง 4 แห่ง