ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนหากถูกสัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนเพียงเล็กน้อย แม้ไม่มีเลือดออกควรรีบไปปรึกษาแพทย์โดยเร็ว ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตราบที่ 9 จากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว

วันที่ 22 พ.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนหากถูกสัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนเพียงเล็กน้อย แม้ไม่มีเลือดออกควรรีบไปปรึกษาแพทย์โดยเร็ว ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตราบที่ 9 จากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว