ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561

วันที่ 30 พ.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 ของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกาหาร ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเรื่องของการบริจาคโลหิต ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ คือคุณค่าของการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยการบริจาคโลหิตเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันของคนในสังคม  ซึ่งหมายถึง การบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยไม่มีการซื้อขายโลหิต จึงเป็นที่มาของสโลแกนวันผู้บริจาคดลหิตโลกในปีนี้ ว่า "Be there for  someone else. Give blood. Share life” ทุกชีวิตมีความหมาย.....ให้โลหิตให้ชีวิต โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มีกำหนดการจัดงานในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ แก่งกะเบา อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร