ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

วันที่ 30 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

นายอุทิน สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดให้มีการคัดเลือกบุคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2561

      สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร จะดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง โดยกำหนดรับสมัครบุคคลที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 13- 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร

    ผู้สนใจสามารถขอใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร โทร 042 613680 หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.ect.go.th