ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดมุกดาหารประกาศ เตือนภัยเฝ้าระวัง “ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง และลมกระโชกแรง” ในช่วงวันที่ 4-12 มิถุนายน 2561

วันที่ 4 มิ.ย. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

          นายไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการแจ้งเตือนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยกลาง (กอปภ.ก.) ว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝนสะสม ปริมาณน้ำกักเก็บ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เชิงพื้นที่จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในช่วงวันที่ 4 - 12 มิถุนายน 2561 อิทธิพลจากดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น อาจส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีฝนตกและตกหนัก บางพื้นที่มีปริมาณฝนสะสม อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตะหลิ่ง และลมกระโชกแรง       

          จังหวัดมุกดาหารจึงขอให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข่าวสาร สภาพน้ำท่า สภาพอากาศ  เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากพบเห็นสาธารณภัยอันเกิดจากสภาวะอากาศดังกล่าว ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเร่งด่วน เช่น อำเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยของชลประทาน หน่วยอาสาสมัคร องค์กรการกุศลในพื้นที่เกิดภัย ตำรวจสายด่วน 191 บากเจ็บฉุกเฉินสายด่วน 1669 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0-4263-3101,0-4261-5383,0-4261-2243 หรือ ที่สายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง