ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
มุกดาหารที่ช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

วันที่ 8 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว


........