ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
มุกดาหารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางแยกต่างระดับเชื่อมถนนสาย มห 3019 สถานีขนส่งสินค้าชายแดน

วันที่ 15 พ.ค. 2562 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว


........