ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
มุกดาหารเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอ

วันที่ 15 พ.ค. 2562 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าวนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนพัฒนาในลักษณะแผนเดียว


........