ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
มุกดาหารสร้างความรู้ความเข้าใจและเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันกระบวนการค้ามนุษย์

วันที่ 16 พ.ค. 2562 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว........