ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
ผู้ว่ามุกดาหาร ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 22 พ.ค. 2562 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว


ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำส่วนราชการออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยบูรณาการกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านภูแผงม้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร........