ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
ผู้ว่าฯ มุกนำส่วนราชการ ช่วยเกษตรกรดำนาตามโครงการผู้ว่าฯ พาดำนา ประชาสุขใจ สู้ภัยแล้ง

วันที่ 4 ส.ค. 2562 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว........