ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว สามารถเข้ารับความช่วยเหลือเรื่องอาหาร หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปส่งตามที่นัดหมายได้

วันที่ 2 ก.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว


........