ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
" เนื่องจากมีกระแสข่าวหลายสำนัก รายงานทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุคาจิกิ ขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจาก กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นหลักในการแจ้งเตือนเรื่องพายุ "

วันที่ 3 ก.ย. 2562 )


........