ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
"ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๖๒ "

วันที่ 17 ก.ย. 2562 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนําไปถวายพระสงฆ์ที่จําพรรษา ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒ โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี และให้จังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศล ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร 042-613-684
โทรสาร 042-614-823

ส.ปชส.มุกดาหาร : รายงาน

........