ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
"การออกสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในพื้นที่มุกดาหาร"

วันที่ 10 ก.ย. 2562 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

        ด้วยปัจจุบันรถจักรยานยนต์เป็นที่ต้องการของประชาชนมากขึ้น ดังนั้น การเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ผู้บริโภคควรตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อจากผู้ประกอบธุรกิจว่า รายละเอียดที่แสดงในสัญญาเช่าซื้อถูกต้องหรือไม่
       เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดมุกดาหาร จึงกำหนดออกสุ่มตรวจผู้ประกอบการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในวัน พฤหัสบดีีที่ 19 กย. 62 


กลุ่มศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
งานคุ้มครองผู้บริโภค
โทร./โทรสาร 042-614-777 มท.49230
E-mail : ocpb.mukdahan@hotmail.com

ส.ปชส.มุกดาหาร : มุกดาหาร

........