ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
"ขอเชิญชวนร่วมทำบุญโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ"

วันที่ 19 ก.ย. 2562 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

    เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการขอรับบริจาคเงิน หรือโค-กระบือ จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อมอบให้เกษตรกรที่ยากจนและประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ในทุกพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตภายใต้การดำเนินงานตามระเบียบของโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และได้กำหนดเป้าหมายการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ จำนวน 56 ตัว ในช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
โทร./โทรสาร 042-640-096-7

ส.ปชส.มุกดาหาร : รายงาน

........