ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

วันที่ 25 ก.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้ย้ายที่ทําการจากเดิมตั้งอยู่อาคารศูนย์บริการ การท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 นนพิทักษ์พนมเขต ด้านผมุกดาหาร นายเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปยังที่ทําการแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 190 ถนนมุกดาหาร - คําชะอี” "อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยตั้งอยู่ฝั่งขาเข้าสังหวัดมุกดาหาร ติดกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร


........