........
 
« พฤษภาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร คงคุมเข้มคงมาตรการเดิมควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และจะเริ่มดำเนินการมาตรการผ่อนปรนตามมาตรฐานกลาง สบค. วันที่ 3 พฤษภาคม นี้

วันที่ 30 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

      นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  เปิดเผยหลังการจากการประชุม ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมซี่งได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน   ซึ่งเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 63 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พ.ค. 63 และเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 63 นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) ให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น เพื่อให้เกิดเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศ

      นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดลง รัฐบาลจึงมีมาตรการผ่อนปรนใน 6 กิจการ/กิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและทำมาหากินได้ อย่างที่พี่น้องประชาชนรอคอย แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดมุกดาหารได้เตรียมพร้อมในการดำเนินตามมาตรการตามข้อกำหนดซึ่งจะมีการประกาศออกมาเป็นทางการ โดยให้ยึดมาตรฐานกลางของ ศบค. เป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ


ข่าว  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 33,497 คน