........
 
« พฤษภาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 5 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

      ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งว่าสํานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับนักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักงาน พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และทีมงานด้านข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ดําเนินโครงการ สํารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเป็น การสํารวจผลกระทบทางเศรษฐกิจ แบบตอบข้อมูลด้วยตนเองผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (Self-enumeration) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อ ประชาชนและความคิดเห็น เพื่อรวบรวมเสนอรัฐบาลจัดทํานโยบายหรือมาตรการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและ การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ


สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 0-4261-1558 โทรสาร 0-4261-3039
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: mukdahan@nso.go.th

........
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 33,497 คน