........
 
« พฤษภาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดมุกดาหารจัดประชุมและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อรายงานสถานการณ์ และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 14 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

      วันนี้ เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์  ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จังหวัดมุกดาหาร โดยที่ประชุมได้สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมุกดาหาร ปัจจุบันไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่  49 แล้ว แต่ยังต้องมีการประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ จังหวัดมุกดาหารจึงได้ออกประกาศ ฉบับที่ 17 เพื่อคัดกรองเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร สำหรับผู้ที่มาจาก 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัด ภูเก็ต สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส บุคคลที่เข้ามาต้องเข้าพักและเฝ้าระวังในระบบกักกันตัว(Local Quarantine)  เป็นเวลา ๑๔ วัน และผู้ที่เดินทางมาจาก 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม และชลบุรี ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำศูนย์คัดกรองโรคโควิด -19  เพื่อลงทะเบียนและประเมินความพร้อมของสถานที่กักกันที่บ้าน (Home Quarantine) ตามแบบที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารกำหนด 
 และประชาชนที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่ 7 จังหวัด  กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม- ชลบุรีเพื่อติดต่อทางธุรกิจเป็นการชั่วคราวตามความจำเป็นให้แสดงเหตุผลและหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เพื่อลงทะเบียนและให้คำแนะนำในการประเมินตนเอง (Self-monitoring) เป็นเวลา ๑๔ วัน ตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารกำหนด นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการเตรียมการณ์รับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเรื่องการคัดกรองและการจัดการในการเดินทางเข้ามาของแรงงานดังกล่าว
 และในเวลา 17.00 น นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมช้างน้าวศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การออกประกาศจังหวัดฉบับที่ 17 เพื่อคัดกรองเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ยังต้องมีการประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ  ในส่วนมาตรการผ่อนปรนที่ได้มีการผ่อนคลายกิจการต่างๆ ก็ยังมีความกังวลในการแพร่กระจายเชื้อเพิ่ม แม้สถิติยังคงเดิม แต่ผลมาตรการผ่อนคลายต้องรอดูระหว่างวันที่ 15-20พฤษภาคม นี้ เราจึงยังคงต้องควบคุมมาตรการให้มีความเข้มข้นต่อไปเพื่อให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด  และก่อนมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ทางจังหวัดได้ประเมินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้มีมาตรการผ่อนคลาย ซึ่งจากการประเมิน เช่นร้านอาหาร บางร้านทำได้ดี แต่ยังมีบางร้านไม่สามารถควบคุมเรื่อง ผู้รับบริการได้   และหากคณะกรรมการควบคุมโรคประเมินแล้วและไม่เป็นตามเงื่อนไขเจ้าพนักงานควบคุมโรคสามารถสั่งปิดร้านได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันรักษาระยะห่าง เพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายโรคเพิ่มขึ้น และ ตลาดนัด ทาง อปท. ที่มีการเปิดบางแห่ง เดิมเปิด พื้นที่จำหน่ายอาหารให้ซื้อกลับบ้าน พอมีมาตรการผ่อนคลาย ทำให้มีการแออัด ไม่สามารถควบคุมพื้นทีได้   ดังนั้นผู้ที่เข้าตลาดตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะมีการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดความหนาแน่น 
สำหรับการช่วยเหลือด้านต่างๆ มีทั้งการช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยา 5,000 ของรัฐบาลผู้ที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องทบทวนสิทธิ์ รัฐบาลจะจ่ายเงินเข้าระบบทั้งหมดภายในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้ ส่วนผู้ที่ทบทวนสิทธิในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจำนวน 4,153 ราย จะได้รับเงินรอบหลัง ส่วนนอกเหนือจากมาตรการเยี่ยวยาของรัฐบาล ทางจังหวัดก็จะดำเนินการช่วยเหลือต่อไป และรัฐบาลยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร จ่ายเงินให้เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จะจ่ายภายในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้ ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร จะได้รับ จำนวน 60,000 ครัวเรือนและทางจังหวัดจะเร่งดำเนินการโดยเร็ว
นอกจากนี้นายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัด ได้กล่าวว่า ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในในพื้นที่ 59 อปท. จะเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ   ซึ่งช่วยได้ ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท ปีละ 3 ครั้ง และครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิก 5 คนขึ้นไป ยังสามารถช่วยเหลือสิ่งของเพื่อการยังชีพได้อีกครั้งละ 1,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี ทั้งนี้ อปท. จะช่วยเหลือบุคคลที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการเยี่ยวยา 5,000 และ เกษตรกร    
ในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร จะดำเนินการดูแลประชาชนที่ร้องเรียนจาก สายด่วน และ มุกดาหารไม่ทิ้งกัน.com ขณะนี้มีผู้ขอรับความช่วยเหลือ  จำนวน 3,826 ราย เป็นกลุ่มเปราะบาง คนติดบ้านติดเตียง และคนเรร่อนขอทาน 
และนายกฤษณ์ แก้วทองหลาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยการมอบถุงยังชีพ และส่งมอบไปยังอำเภอเพื่อให้นายอำเภอส่งมอบต่อให้กับผู้กักกันตัว 1,156 คน และ บุคคลที่ลงทะเบียนใน มุกดาหารไม่ทิ้งกัน.com จำนวน 344 คน 
สุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดตั้งตู้ปันสุขเป็นสิ่งที่ดี ทางจังหวัดเองก็ได้ตั้งขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอและเชิญชวนให้มีเกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้ที่เดือนร้อน
พร้อมทั้งกล่าวฝากสื่อมวลชนว่า หากพบเห็นความเดือดร้อนของประชาชน โปรด นำความเดือดร้อนของชาวมุกดาหาร แจ้งถึงจังหวัดเพื่อดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจังหวัดจะช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข ใครเดือดร้อนโทรสายด่วน 042 620 620 และแจ้งผ่าน www.มุกดาหารไม่ทิ้งกัน.com
ข่าว- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 33,497 คน