........
 
« กรกฎาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล กระทรวงมหาดไทย เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3

วันที่ 31 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

จังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล กระทรวงมหาดไทย เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3
            วันนี้ เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายบุญช่วย  น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล กระทรวงมหาดไทย เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโนคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)  ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งที่ประชุมได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติด้านต่าง ๆ  
             พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  กล่าวในการประชุมว่า ตัวเลขจำนวนผู้ป่วยยืนยันลดลงอย่างต่อเนื่อง  จากความร่วมมือที่ดีของทุกภาคส่วน  ในห้วงต่อไป การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ จะต้องมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อก้าวไปสู่มาตรการคลายระยะต่อๆไป ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ  ให้ดำเนินต่อไปภายใต้มาตาการใหม่ที่ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว แบบ new normal  โดยการรักษาสุขอนามัย สวมหน้ากากอนามัย  และรักษาระยะห่างทางสังคม  
เรื่องการใช้งบประมาณในการฟื้นฟูและเยียวยา เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนราชการต้องปฏิบัติด้วยความโปร่งใส เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความมั่นใจให้ประชาชน 
 ส่วนเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัด ต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชน ว่าเมื่อเปิดการดำรงชีวิตเต็มรูปแบบม มีการสัญจรข้ามพื้นที่ในประเทศ แต่ละจังหวัดยังคงต้องมีมาตรการต่างๆ รองรับ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ รวมถึงรองรับการท่องเที่ยว
           ทั้งนี้ ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ที่ประชุมขอความร่วมมือ ทุกจังหวัด ติด คิวอาร์โคท ไทยชนะ ให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ตามปั๊มน้ำมัน และร้านสะดวกซื้อต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดความเสี่ยง ในการแพร่กระจายโรค
............................................
วันวิภา  แพงแก้ว
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 33,497 คน