........
 
« กรกฎาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ดอนตาล

วันที่ 16 มิ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

มุกดาหาร คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ดอนตาล

15 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น
นาย สมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารและคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 ลงพื้นที่คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ จุดแรกที่อำเภอเมืองมุกดาหาร บ้านโนนสว่าง หมูที่ 10 ตำบลบางทรายใหญ่ โดยมี มีนายพรชัย  พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร พัฒนาการอำเภอเมืองฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางทรายใหญ่และประชาชน ตำบลบางทรายใหญ่ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ตามกระบวนการคัดสรรกิจกรรม 5 ประเภทประกอบด้วยคประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” , ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.), ประเภทองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน  , ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต)  และประเภทครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค
     บ้านโนนสว่างอำเภอเมืองมุกดาหารได้จัดฐานเรียนรู้ต่างๆ ในหมู่บ้านอาทิเช่น ฐานเพิ่มรายได้ ฐานลดรายจ่าย ฐานเอื้ออารีย์ ฐานการออม และฐานเดินตามรอยพ่อ ซึ่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านโนนสว่างได้ยึดหลักการขับเคลื่อนตามแนวทาง 3 สร้าง คือ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส่วนของครัวเรือนสัมมาชีพ เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานของนายบุญถิน บางทราย บ้านเลขที่ 10 ม.10 ต.บางทรายใหญ่ ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ให้ครอบครัวและขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้

       ส่วนที่อำเภอดอนตาลได้จัดขึ้นที่ บ้านนาม่วง ม.6 ตำบลดอนตาล 
ประเภทกิจกรรมฯ อำเภอดอนตาลส่งเข้าร่วมประกวด ทั้ง 5 ประเภท ใรพื้นที่ ชาวบ้านมีการรวมกลุ่ม ทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง และแปรรูปอาหารจากปลาน้ำโขง ส่วนครัวเรือนสัมมาชีพ เป็นครัวเรือนของนางบุญล้อม  คนไว บ้านเลขที่ 101  ม.6 ต.ดอนตาล ที่ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีสวนยางพารา กปลูกพริกชี้ฟ้า และผักต่างๆ  เลี้ยงหมู  เลี้ยงปลา และเพาะพันธุ์หอยขม 
นอกจากนี้ ทุกครัวเรือน มีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายและสร้างความมั่นคงทางอาหารในห้างการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  อีกด้วย

ข่าว วันวิภา แพงแก้ว
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 33,497 คน