........
 
« กรกฎาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ประชุมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

ังหวัดมุกดาหาร ประชุมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา

วันนี้ (23 มิ.ย.63) เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม โครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา จังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุม 250 ปีมุกดาหาร ถนนแก้วกินรี อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรกาศึกษา ผู้แทนจากโรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา และโรงเรียนเอกชน วิทยากรจากโรงพยาบาลมุกดาหาร/สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี/ศึกษาธิการจังหวัด/ขนส่งจังหวัด ร่วมประชุมซ้อมแผนครั้งนี้ จำนวน 190 คน

นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกตาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดน มีผู้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ รวมถึงผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจำนวนมาก จำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศจะเปิดทำการเรียนการสอน 

อย่างไรก็ตาม จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยเตรียมจุดคัดกรองสำหรับการรับส่งนักเรียน มีการวัดอุณหภูมิ /นักเรียน ครู รวมถึงบุคลากรในโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา /เพิ่มจุดล้างมือ /มาตรการทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสร่วมต่างๆ ภายในโรงเรียน /กำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติให้สถานศึกษาได้ปฏิบัติตาม โดยเน้นความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโควิด-19 

พิพัฒน์/สุระณรงค์-ถ่ายภาพ
ชรายุทธ-ข่าว

........
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 33,497 คน