ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวรับสมัคร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 18 มิ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

    ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  จะทำการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดตามสำเนาประกาศกรมสรรพสามิต

........