........
 
« กรกฎาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร รับมอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 10 ล้านบาท / มอบทุนการศึกษา / มอบโล่เกียรติคุณ รางวัลเสมา ป.ป.ส./ มอบรางวัลศูนย์และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น และมอบใบประกาศเกียรติคุณคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

จ.มุกดาหาร รับมอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 10 ล้านบาท / มอบทุนการศึกษา / มอบโล่เกียรติคุณ รางวัลเสมา ป.ป.ส./ มอบรางวัลศูนย์และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น และมอบใบประกาศเกียรติคุณคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด 

วันนี้ (29 มิ.ย. 63) นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 ณ หอประชุม 250 ปีมุกดาหาร ถนนแก้วกินรี อำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการบริหารราชการของจังหวัด ให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ว่าฯ ได้รับมอบงบประมาณเพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตาม โครงการ "PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมี นายเชษฐ คะปัญญา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้มอบเช็คเงินสด เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลมุกดาหาร ซึ่งโครงการดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งๆละ 10 ล้านบาท รวม 770 ล้านบาททั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2563 นี้ ให้เยาวชนผู้รับทุนในจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย -ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 คนๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท / -ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 4 คนๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท / -ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 คน เป็นเงิน 8,000 บาท / -ระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 คน เป็นเงิน 8,000 บาท

ลำดับต่อมา นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ โรงเรียนบ้านพรานอ้น , นายพศินศักดิ์ กลางประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรานอ้น , นายดวงจิต จอมใจทิปิ ครูโรงเรียนบ้านพรานอ้น

จากนั้น นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ , ใบประกาศเกียรติคุณ , โล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ปี 2563 จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับสุดท้าย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ สำนักงานเลขานุการฯ อำเภอเมืองมุกดาหาร , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเลขานุการฯ อำเภอนิคมคำสร้อย , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานเลขานุการฯ อำเภอหว่านใหญ่ / 2.ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น ได้แก่
รางวัลขนะเลิศ คณะทำงานฯตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะทำงานฯ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะทำงานฯ ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหวานใหญ่ / 3.ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อขุนเพื่อจำหน่าย บ้านวงศ์พระจันทร์ หมู่ที่ 11 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มซื้อวัวเพื่อขุนขาย บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเป้าหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง

พิพัฒน์/สุระณรงค์
ชรายุทธ-ข่าว
ส.ปชส.มุกดาหาร

........
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 33,497 คน