ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวรับสมัคร
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

ด้วยจังหวัดมุกดาหารประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนิติกรจำนวน 1 อัตราสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารในเวลาราชการ

ฝ่ายบริหารทั่วไปโทร 02 611 488

........