........
 
« สิงหาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารเปิดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ 3 ประจำปี2563

วันที่ 13 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

จังหวัดมุกดาหารเปิดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ 3 ประจำปี2563
              ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร เปิดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ 3 ประจำปี2563 ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยเน้นการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ หวังให้ผู้เข้ารับเป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

         ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารที่ 1ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ 3 ประจำปี2563 เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยเน้นการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ รวมถึงปรับปรุงมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้เสพและผู้ติดในทุกระบบ เน้นการดำเนินงานในเชิงคุณภาพและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจเป็นอันดับแรก ซึ่งมีนายสันธาน  สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดค่าย
        นายเอกราช  มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในปี 2563 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมุกดาหาร ไปแล้ว จำนวน 2 รุ่น โดยในปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมายเปิดค่าย จำนวน 6 รุ่นๆละ75 คน รวม 450 คน และในรุ่นที่ 3 นี้เริ่มดำเนินการระหว่าง วันที่ 10 -21 กรกฎาคม 2563 รวม 12 วัน  
        ซึ่งภายในค่ายก็จะมีการให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการป้องกันตนเองไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การฝึกระเบียบวินัยคล้ายทหาร ฝึกทักษะอาชีพ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอาชีพ เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ให้อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ภายหลังการผ่านการอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน
     โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมคำสร้อย วิทยาลัยการอาชีพนวมิทราชินีมุกดาหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารที่ 1

........
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 33,497 คน