ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยจังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหารจะดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปจำนวน 30 รายการ

วันที่ 20 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

ด้วยจังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหารจะดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปจำนวน 30 รายการ

........