ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ (ผลงาน) ของบุคคลสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษตำแหน่งนิติกร ระดับ ชำนาญการ กรณีให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. ครั้งแรก

วันที่ 21 ก.ค. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสันธาน สร้อยสำโรง รอง ผวจ.มห. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ (ผลงาน) ของบุคคลส าหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษตำแหน่งนิติกร ระดับ ชำนาญการ กรณีให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. ครั้งแรก  ณ ห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนจังหวัด

........