ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่านศุลกากรมุกดาหารขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

วันที่ 22 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

ด้วยด่านศุลกากรมุกดาหารมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีการทอดตลาดในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14:00 น เป็นต้นไป ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร

........