ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัด ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 30 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายสันธาน สร้อยสำโรง รอง ผวจ.มห. เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัด ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม สนง.พมจ. ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด 

........