ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
มุกดาหารสัมมนาพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อีสานเช้านี้ NBT UBON 12-08-63

วันที่ 12 ส.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว........