ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
มุกดาหาร-สัมมนาพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

วันที่ 13 ส.ค. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว


........