ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประกวดราคา
แจ้งผลการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

วันที่ 16 ส.ค. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ระดับจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงสีได้มีการพัฒนาการสีข้าวให้มีคุณภาพเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมุกดาหารขึงได้ออกประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง แจ้งผลการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย 2563 

........