ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
ศอ.จอส.พระราชทาน ตรวจประเมิน “โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19” จ.มุกดาหาร

วันที่ 27 ส.ค. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว


........