ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง รับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

วันที่ 9 ก.ย. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง รับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
ณ ห้องประชุม สำนักงานแรงงานจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ข่าว-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร / รายงาน

........