ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
รายการจังหวัดมุกดาหารพบประชาชน โดย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าฯ จ.มุกดาหาร

วันที่ 9 ก.ย. 2563 )
เนตรนภา เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

รายการจังหวัดมุกดาหารพบประชาชน 9 กันยายน 2563 โดย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าฯ จ.มุกดาหาร
308
จำนวนคนที่เข้าถึง
25
จำนวนการมีส่วนร่วม
คุณ และคนอื่นๆ อีก 7 คน
 
แชร์ 2 ครั้ง
ถูกใจ
 
แสดงความคิดเห็น
แชร์
 
 

........