ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 16 ก.ย. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็น ประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 4/2563

ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.มห. ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร

ข่าว-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
 

........